Om oss

Vem är vi?

Vem är jag? Vad är meningen med livet och min existens? Det är frågor som vi båda har sökt svar på - och också funnit dem. Eller det vil kanske vara mer sannfärdigt att säga, att de har funnit oss. 

Vi har ett djupt intresse i, och en gemensam förståelse av, medvetande och människans sinne. Av den komplexa sammansättning vi är av energi, medvetande och materia. Av det väsen vi är i Själ, kropp, sinne och känslor. 

Sukul

Sukul (f. 1958) är född och uppvuxen i Odense, Danmark.

Han är en människa med hjärtat på det rätta stället och har en djup kännedom om energi och medvetande. 

I mitten av tjugoårs-åldern började livet visa honom, att han skulle söka andra vägar än den konventionella. Från att ha utbildat sig som elektriker, blev fördjupande studier av den inre energien och medvetande, vägen fram. 

Han har studerat, erfarit och fördjupat sig i bl.a. primalterapi, meditation, Tibetansk Healing, The Psychology of the Buddha, Tao Energy och Conscious Awakening. 

Han har inspirerat, undervisat och väglett tusentals av människor genom årens lopp. 

Yasha

Yasha (f. 1982) är född och uppvuxen i Värmon i Jämtland. Sedan 2005 bosatt i Danmark. Hun är ett fint, sinnligt och spirituellt väsen, som uttrycker livet genom musik och poesi. 

Som 21-årig slog livet plötsligt in på en annan väg, där sökandet efter hennes sanna essens och väsen blev essentielt. Hun började studera och fördjupa sig i massage, meditation och holistisk terapi, det sårade inre barn, NADA akupunktur, den feminina aspekten och sexualiteten, och Conscious Awakening. 

Förutom detta har Yasha spelat in och släppt CD’erna "Out of the darkness" och "On the Edge of Time” med egna sånger skrivna och komponerade tillsammans med Sukul.